Metodika výuky

Metodická příručka ke staženíTato metodická příručka je určena především vám, zaměstnancům dětských domovů a neaprobovaným učitelům anglického jazyka. Jejím hlavním úkolem je pomoci vám připravit a vést podnětný, zábavný a motivující jazykový kroužek. Nejprve bychom rádi začali stručným představením základní metodiky a didaktiky výuky jazyků. Jsme přesvědčeni, že znalost základních principů jazykové výuky vám usnadní přípravu na jazykový kroužek a jeho praktické vedení. Celá metodika i všechny materiály jsou vytvořeny tak, aby vedoucí jazykového kroužku mohl být vzhledem k jazykovým znalostem začátečník. Jazykový kroužek může být příležitostí také pro vás, abyste se sami začali angličtinu učit.

Metodickou příručku stáhnete zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012