DISCOUNTS
(Hračky)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: teddy bear, car, robot, Lego, doll, scooter atd.
Jazykové struktury: How much is the …?
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázkové kartičky nebo reálné předměty, kartičky s cenami

  • Ve třídě rozmístíme kartičky s obrázky hraček/skutečné předměty.
  • Ke každé hračce postavíme kartičku a napíšeme na ni cenu původní a přečteme, např.: "Today the teddy bear is 100 coins" a obratem se zeptáme: "How much is the teddy bear today?" Děti odpoví buď: "The teddy bear is 100 coins", nebo pouze: "100 coins."
  • Tímto způsobem pokračujeme u všech hraček a vždy smutně dodáme, že je to drahé: "It’s very expensive. I can’t buy it."
  • Pak děti požádáme, aby předstíraly, že spí: "Go to sleep, please." Zatímco spí, původní cenu na kartičkách škrtneme a pod napíšeme cenu novou, nižší.
  • Je druhý den a jdeme znovu do hračkářství: "Wake up and let’s go shopping."
  • S překvapením se díváme na nové ceny a ptáme se: "Oh, how much is the teddy bear today? It’s 70 coins! Great!" a ptáme se dál, jaká je sleva: "What’s the discount?" Na tabuli jako nápovědu můžeme napsat celou rovnici 100 - 70 = … 30. Povzbuzujeme děti, aby vykřikly odpověď. Pokud nevědí, poprvé odpovíme za ně, tím ukážeme, co po nich budeme chtít vědět u dalších hraček.
  • Děti vytvoří dvojice nebo menší skupinky a hledají hračku s největší slevou, s nejmenší slevou: "Please find a toy with the biggest discount/the smallest discount."
  • Kdo najde správnou hračku první, vítězí.

Classroom language:

Today the teddy bear is 100 coins. Dnes stojí medvídek 100 peněz.
How much is the teddy bear today? Kolik dnes stojí medvídek?
It’s very expensive. I can’t buy it.To je drahé. To si nemůžu koupit.
Go to sleep, please. Spěte, prosím.
Wake up and let’s go shopping. Vzbuďte se a pojďme nakupovat.
Oh, how much is the teddy bear today? Ó, kolik dnes stojí medvídek?
It’s 70 coins! Great! 70 peněz! Skvělé!
What’s the discount? Jaká je sleva?

Varianta pro pokročilé žáky:

Aktivitu lze rozšířit o porovnávání cen jednotlivých hraček (co stojí více, co méně) - "The teddy bear is more expensive than the red car.


Návrat do:
Hračky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close