WHO IS WHERE?
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: brother, cat, dad, dog, grandma, grandad, mum, sister, in the bathroom/bedroom/children’s bedroom/garden/kitchen/living room, on the tree
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: pracovní list, nůžky, lepidlo

  • Každé dítě dostane kopii pracovního listu.
  • Požádáme děti, aby si z pracovního listu vystřihly členy rodiny *): „Please cut out the family – mum, dad, brother and sister, grandma, grandad and the dog, cat“.
  • Když mají děti obrázky vystřižené, začneme zadávat instrukce (viz Classroom language níže), kdo se kde v domě nachází, a na základě informace děti nalepí osobu nebo zvíře na správné místo v domě.
  • Správné umístění obrázků si společně zkontrolujeme.
  • Můžeme děti požádat, aby nyní obrázek popsaly (každý řekne jednu větu).

*) Obrázky můžeme s dětmi předem vystřihnout v hodině pracovní činnosti. Ušetříme si tak čas.

Classroom language:

Mum is in the kitchen. Maminka je v kuchyni.
Dad is in the garage. Tatínek je v garáži.
Brother is in the children’s room. Bratr je v pokojíčku.
Sister is in the bathroom. Sestra je v koupelně.
Grandma is the bedroomon. Babička je v ložnici.
Granddad is in the living room. Dědeček je v obývacím pokoji.
The dog is in the garden. Pes je na zahradě.
The cat is on the tree. Kočka je na stromě.

Varianta pro pokročilejší žáky:

Umístění osob a zvířat v domě nebo na zahradě můžeme blíže specifikovat užitím dalších předložek místa a příslovečných určení místa, např. Mum is in the kitchen by the window. Dad is in the garage under the car...


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close