SAY & SWAP
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Žáci dostanou obrázky členů rodiny.
  • Pracují ve skupině, každá skupina má několik karet.
  • Postupně si jeden po druhém bere po jedné kartě a pojmenuje člena rodiny, který je na obrázku (pokud žák nezná odpověď, odpoví jiný žák ze skupiny).
  • Pojmenované obrázky vrací na zpod hromádky.
  • Pak se karty promíchají a postup se opakuje.

Classroom language:

Make groups of four, please. Vytvořte skupinky po 4, prosím.
Here are your cards. Zde jsou vaše karty.
Take one card and say who it is. Vezmi si jednu kartu a řekni, kdo to je.
Put the picture underneath. Dej obrázek dospod.
Shuffle the cards and start again. Zamíchejte karty a začněte znovu.

Varianta 1:

Může hrát celá třída najednou. Ukazujeme jeden obrázek za druhým a pojmenovává celá třída. Skupinu vybraných karet vystřídáme vícekrát.

Varianta 2:

Obrázek neukazuje učitel, ale žák. Žáci si jednotlivě berou obrázky, ukážou je ostatním a pojmenují. Pokud žák neví, pomohou ostatní.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close