PICTURE BOOK
(Rodina)

Předmět: čtení
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova, dramatická výchova
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: krátký příběh, ilustrace k příběhu

  • Najdeme si příběh vhodný pro svou skupinu dětí vzhledem k jejich věku, objemu slovní zásoby apod. (lze využít Gingerbread Man Story nebo Goldilocks).
  • Pomalu a srozumitelně příběh čteme nebo vyprávíme. Po úsecích děláme pauzy, kdy ukážeme dětem obrázek ilustrující přečtenou pasáž a povzbuzujeme je, aby pojmenovávaly osoby a věci na obrázku.
  • Na závěr necháme děti jednotlivé obrázky seřadit tak, jak šly události v příběhu za sebou.

Classroom language:

Please put the pictures in the correct order. Prosím dejte obrázky do správného pořadí.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close