MY IDEAL ROOM
(Rodina)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: prvouka, anglický jazyk
Jazykové struktury: there is/are; I’ve got
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: papír/čtvrtka, pastelky/fixy/barvy

  • Děti nakreslí pokojíček, který by si přály mít: „Draw a room that you would like to have.“, včetně nábytku a hraček „Also draw furniture and toys.“
  • Když jsou obrázky hotové, požádáme děti, aby nám pokojíček ukázaly a popsaly, co v něm mají: „Please show us your picture and say what you have got in your room.“

Classroom language:

Učitel/ka:

Draw a room that you would like to have. Nakreslete pokoj, který byste chtěli mít.
Also draw furniture and toys. Také nakreslete nábytek a hračky.
Please show us your picture and say what you have got in your room. Prosím, ukaž nám obrázek a řekni, co máš ve svém pokoji.
What’s this? Co je tohle?

Žáci:

There is/are … in my room. V mém pokoji je/ jsou …
I’ve got a/an …in my room. V mém pokoji mám …

Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close