MAGGIE’S FAMILY (DVD)
(Rodina)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: mum, dad, sister, brother
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

 • Nejdřív přehrajeme celou sekvenci bez pauz.
 • Přehrajeme klip podruhé:
  • 1. pauza – Steve hledá svůj přívěsek. Když se fotografie Stevova řetízku objeví na obrazovce jako vzpomínka, zastavíme DVD a drilujeme slovo necklace.
  • 2. pauza – Když se Maggie dívá na něco třpytivého na zemi, zeptáme se: „What is it, children? Mm, it’s shining.“ Přimějeme děti, aby odpověděly: „It’s a necklace“ nebo: „It’s Steve’s necklace.“
  • 3. pauza – Maggie volá svou sestru, Marthu, aby jí pomohla vytáhnout řetízek ze země. Když Martha přiletí, zeptáme se dětí: „Is this Maggie’s brother?” Necháme je odpovědět: „No.“ Ptáme se dál: „Is this Maggie’s sister?” Odpověď zní: „Yes.“ Pokud je potřeba, drilujeme s celou třídou: „It’s Maggie’s sister.“
  • 4. pauza – Maggie volá svého bratra, Martina, aby jim pomohl. Když Martin přiletí, zeptáme se dětí: „Is this Maggie’s dad?“ Necháme je odpovědět: „No“ a ptáme se dál: „Is this Maggie’s brother?“- „Yes.“ Pokud je potřeba, drilujeme s celou třídou: „It’s Maggie’s brother.“
 • Tento postup opakujeme i s maminkou a tatínkem Maggie.
 • Znovu zastavíme DVD, když se všichni snaží vytáhnout Stevův přívěsek ze země. Pozveme jednotlivé žáky k obrazovce a požádáme je, aby ukázali na některého z členů rodiny, zatímco zbytek třídy člena pojmenuje. Zeptáme se třídy: „Who is this?“ a/nebo: „What’s her/his name?“
 • S pokročilejšími žáky můžeme v budoucnu DVD sledovat ještě jednou a tentokrát se zaměřit na modální sloveso can/can’t. Zastavujeme klip stejně jako výše, ale změníme předmět každé z otázek na: „Can Maggie/Maggie’s sister Martha /Maggie’s brother Martin /Maggie’s mum /Maggie’s dad /do it?” Pokaždé děti přimějeme odpovědět: „No“, až na případ, kdy se snaží celá rodina a odpověď je tedy „Yes.“

Classroom language:

It’s a necklace. To je přívěsek/náhrdelník/korále.
What is it, children? Mm, it’s shining. Co je to, děti? Mm, leskne se to.
Is this Maggie’s (brother / sister)? Je to (bratr/sestra) Maggie?
Who is this? / Who is it? What’s her/his name? Kdo je to? Jak se jmenuje?
Can Maggie/Martha/Martin/mum/dad/all pull it out? Dokáže to Maggie /Martha /Martin/ maminka/tatínek /všichni vytáhnout?

Doplňková aktivita:

Dáme dětem pracovní list a řekneme jim, aby očíslovaly obrázky v pořadí, v jakém se objevují v příběhu. Obrázky vystřihneme, na zadní stranu přilepíme malý kroužek z papíru a vytvoříme tak prstové maňásky. Požádáme děti, aby si navlékly maňásky na prsty jedné ruky v pořadí, v jakém se objevují v příběhu. Zeptáme se vybraného žáka: „Who’s on this finger? Yes, very good, it’s Maggie’s sister. Who’s on the next finger?” atd.


Návrat do:
Rodina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close