RED LIGHT, GREEN LIGHT
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: červený a zelený míček, pracovní list

  • V jedné ruce držíme červený míček a v druhé zelený.
  • Postavíme děti do řady na opačné straně místnosti, než stojíme my a postavíme se zády k dětem.
  • Řekneme dětem, aby se pohybovaly jako vlak (rukama budou napodobovat písty vlaku pohánějící kola). Když jim ukážeme zelený míček, řekneme: „The green ball means go“ a necháme děti, aby se pohybovaly směrem k nám jako vlak.
  • Když se pohybují směrem k nám, jsme k nim otočeni zády a stále držíme zdvižený zelený míček.
  • Znenadání se rychle otočíme, zvedneme červený míček a zavoláme: „Stop.“ Děti, které se stále ještě pohybují, se musí vrátit a začít znovu: „Oh no, you moved! Go back to the start.“
  • Postup opakujeme, dokud se k nám jedno z dětí nepřiblíží na dotek. V ten moment daný žák převezme roli učitele a dostane zelený a červený míček. Změníme dopravní prostředek, který mají děti napodobovat, a opakujeme postup.
  • Když si hru procvičíme, dáme dětem mapu města a připomeneme jim, že: „A green light means go but a red light means stop.“
  • Řekneme dětem, že mají najít bezpečnou cestu do školy a přecházet jen na zelenou.

Classroom language:

The green ball means go. Zelený míček znamená jít.
The red ball means stop. Červený míček znamená stát.
Oh no, you moved! Go back to the start. Ty jsi se pohnul/a! Běž zpátky na start.
Can you find the way to school? Dokážete najít cestu do školy?
Only cross where there is a green light. Přecházejte jen tam, kde svítí zelená.

Doplňková aktivita:

Požádáme děti, aby nakreslily sebe, jak každý den chodí/jezdí do školy. Povzbudíme je, aby se samy verbálně vyjádřily: „(I go) by bus/on foot“ a potom provedeme průzkum: „Put your hands up if you come to school by bus.“ apod. Spočítáme ruce a číslo napíšeme na tabuli. Nakonec obrázky dětí roztřídíme podle druhů dopravních prostředků a vystavíme je pod nápisem This Is How We Come To School, pod jednotlivými podnadpisy By Bus, By Train, On Foot apod.


Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close