THE WHEELS ON THE BUS (DVD)
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova
Slovní zásoba: bike, bus, car, plane, train
Jazykové struktury: What is it? – It’s a/an…
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Nejdříve přehrajeme celé video, bez pauz.
  • Přehrajeme klip znovu, tentokrát prokládáme pauzami.
  • Pokaždé, když se Steve zeptá: „What’s coming? Can you hear it? What is it?“, DVD zastavíme a povzbudíme děti, aby zkusily odpovědět.
  • Znovu pustíme DVD a sledujeme, zda byly odpovědi správné. Pomůžeme jim zpívat se Stevem a napodobovat různé dopravní prostředky. Buď děláme to, co Steve na DVD, nebo použijeme vlastní pohyby a gesta.
  • Poslední pauzu uděláme v momentě, kdy Maggie projíždí na kole kolem Steva a zeptáme se: „Who’s on the bike?“
  • Rozloučíme se se Stevem, vypneme DVD přehrávač a požádáme děti, aby si vzpomněly na různé dopravní prostředky, které v klipu viděly: „What did we see?“
  • Klip několikrát přehrajeme, aby se děti písničku naučily a upevnily si slovní zásobu.

Classroom language:

What’s coming? Co to přijíždí?
What can you hear? Co slyšíte?
What is it? Co je to?
It’s a (bus). To je (autobus).

Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close