GUESSING
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: What is it? – It’s a/an…
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Ukážeme dětem obrázky, společně pojmenujeme všechny dopravní prostředky, které na obrázcích jsou, a karty zamícháme.
  • Rozložíme je na zem nebo připevníme na tabuli rubovou stranou nahoru. Nikdo tedy neví, co na které kartě je.
  • Děti hádají, co na kterém obrázku je. Ptáme se jich: „What’s in this picture?“ Děti např. zvolají: „It’s a car.“ Kartu tedy otočíme, abychom se přesvědčili, zda je na obrázku opravdu auto. Pokud ano, kartu necháme otočenou obrázkem nahoru, pokud ne, karta zůstane rubovou stranou nahoru.

Classroom language:

What’s in this picture? Co je na tomto obrázku?

Varianta:

Chceme-li procvičit otázku a předložky místa, schováme obrázek někde ve třídě a ptáme se (pak i děti): „Is the (car) on the window?“

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close