HOW TO MOVE
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: hop, kick the ball, run, sit down, stand up, throw the ball
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: míč

  • Rozdělíme děti do družstev.
  • Zadáváme žákům jednoduché instrukce v kladném rozkazovacím způsobu: „Run, kick the ball.“ atd.
  • Soutěží vždy první z družstva. Kdo nejrychleji a správně zareaguje, jde na konec. Družstvo, ve kterém se takto všichni vystřídají, vyhrává a může ostatním družstvům zadávat další příkazy.
  • Postupně dáváme instrukce komplikovanější: „Make a circle.“ nakonec můžeme přidat i zákazy: „Don’t throw the ball.“.
  • Pokud děti některé z instrukcí nerozumí, opět názorně předvedeme. Většinou však děti odkoukávají jeden od druhého, takže pokyn splní správně všichni.
  • Postupně zadávání instrukcí zrychlujeme. Děti se tím baví.
  • Abychom děti uklidnili, nakonec je necháme projít se kolem tělocvičny/hřiště.

Classroom language:

Run. Běhej.
Kick the ball. Kopni do míče.
Make a circle. Udělejte kruh.
Don’t throw the ball. Neházej míčem.

Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close