NUMBER AEROBICS
(Slovesa a předložky místa)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika
Časový nárok: 10 minut

  • Na tabuli pod sebe napíšeme čísla od 1 do 5 a ke každému číslu přiřadíme jeden úkon (vedle čísla napíšeme sloveso a nakreslíme obrázek vyjadřující význam slovesa – názornost je nesmírně důležitá!).
  • Ujistíme se, že děti slovesa umějí vyslovit a rozumí významu.
  • Vyvoláváme čísla na přeskáčku a děti musejí provést správný úkon.

Classroom language:

Příklad:

1 swim plavat
2 clap your hands tleskat
3 jump skákat
4 smile usmívat
5 dance tancovat

Varianta 1:

Lze aktivitu provést obráceně, tj. řekneme sloveso a děti ukáží příslušné číslo.

Varianta 2:

Děti mohou provádět úkony individuálně (kdo se dobrovolně přihlásí nebo vyvoláme žáka sami), ve skupince nebo v páru, kdy jeden říká čísla, ostatní provádějí úkon.


Návrat do:
Slovesa a předložky místa


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close