Care about your teeth
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova

Warm-up Activity

Nakreslete na tabuli část zubního kartáčku a nechte dět hádat, co je to: „What is it?“. Pokud neuhodnou, nakreslete další část. Takto pokračujte, dokud někdo z dětí nevykřikne správnou odpověď. Žák, který uhodl přijde k tabuli a dostane za úkol nakreslit část dalšího obrázku a třída opět hádá, co je to za obrázek. Opakujte dokud neprocvičíte všechna potřebná slovíčka: toothpaste, toothbrush, mouth wash.

Core Activity

Pomůcky: pracovní list, pasteky

Zhlédněte s dětmi krátký zábavný klip o čištění zubů - https://www.youtube.com/watch?v=OHxTyGlmxh0
Poté dětem ukažte pracovní list a postupně je seznamte se všemi třemi úkoly.
1. Úkolem dětí je zakroužkovat potřeby ústní hygieny, které viděly v DVD klipu: „Circle all things used for cleaning teeth in the clip.“
2. Na prostřední části pracovního listu mají děti za úkol dokreslit šipky tak, jak bychom správně měli pohybovat kartáčkem při čištění zubů: „Draw arrows to each picture. What direction we should clean our teeth?“ Na prvním obrázku naznačte tužkou, že kreslíte šipku.
3. Posledním úkolem ve spodní části pracovního listu je vybarvit správné číslo jako odpověď na následující dvě otázky: „Colour the correct number as an answer to the questions: 1. „How many times a day do we clean our teeth?“ a 2. „How many minutes do we clean our teeth?“ Je na učiteli zda nechá děti vybarvit číslovky jakoukoli barvou nebo rovněž zadává barvu, kterou mají použít.

Classroom language:

Circle all things used for cleaning teeth in the clip. Zakroužkujte všechny předměty, které byly v klipu použité při čištění zubů.
Draw arrows to each picture. Dokreslete šipky ke každému obrázku.
What direction we should clean our teeth? Jakým směrem bychom si měli čistit zuby?
Colour the correct number as an answer to the questions. Vybarvěte správné číslo jako odpověď na otázky.
How many times a day do we clean our teeth? Kolikrát denně si čistíme zuby?
How many minutes do we clean our teeth? Kolik minut si čistíme zuby?

Extension Activity

Rozdáme dětem bíle papíry a požádáme je, aby na pravou část nakreslili jednu věc, která si myslí, že je dobrá/zdravá na chrup a na levou část pracovního listu naopak jednu, která zubům škodí. Poté si obrázky můžeme rozvěsit po třídě a postupně si výstavku procházet a povídat si o tom, co děti namalovaly a zda je to opravdu zdravé/nezdravé.


Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close