Traffic signs
(Dopravní prostředky)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti

Warm-up Activity

Pomocí obrázků prezentujeme dětem názvy dopravních značek (major road, roundabout, stop, no vehicles, cycle track, give way). Poté si můžeme v rámci procvičení zahrát hru Touch.

Core Activity

Pomůcky: nůžky, lepidlo, pracovní list

Ukážeme dětem pracovní list - obrázek městečka a požádáme je, aby vyjmenovaly, co na obrázku
vidí: „What can you see on the picture? How many cars can you see?“ etc.

Poté dětem rozdáme pracovní listy a požádáme je, aby z jeho spodní části vystřihali jednotlivé
dopravní značky: „Cut out the pictures, please.“ Podle možností lze obrázky dopravních značek
vystřihat předem například v rámci pracovních činností.

Seznámíme děti s jejich úkolem – doplnit dopravní značky ze spodní části pracovního listu na správné místo v obrázku: „Stick the traffic sign to the correct place on the picture.“

Na závěr společně zkontrolujeme. Na tabuli můžeme umístit zvětšený hotový obrázek, aby si tak děti mohly zkontrolovat, zda nalepily dopravní značky na správná místa.

Classroom language:

What can you see on the picture? Co vidíte na obrázku?
How many cars can you see? Kolik aut vidíte?
Cut out the pictures, please. Vystřihněte obrázky, prosím.
Stick the traffic sign to the correct place on the picture. Nalepte dopravní značku na správné místo v obrázku.

Extension Activity

Předem si připravíme některé zvětšené dopravní značky, které nalepíme na špejle. Můžeme si přichystat také semafory a přechod pro chodce. Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina bude představovat dopravní značky a děti z druhé skupiny budou chodci a dopravní prostředky. Rozmístíme první skupinu dětí po třídě a rozdáme jim značky. Druhou skupinu postavíme na start, který si předem stanovíme. Dětem vysvětlíme, že při určitém zvukovém signálu, který si stanovíme, například tlesknutí, budou děti se semafory měnit červené světlo za zelené a naopak. Odstartujeme hru. Po určitém časovém intervalu skupinky vyměníme a chodci/dopravní prostředky budou
značkami a naopak.


Návrat do:
Dopravní prostředky


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close