LITTLE THIEF (DVD)
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: pen, pencil, pencil case, pencil sharpener, rubber, ruler, book
Jazykové struktury: What is it? - It’s a/an (podstatné jméno).
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Nejdříve shlédneme celou sekvenci bez pauz.
  • Při druhém sledování zastavujeme DVD v momentě, kdy Maggie Magpie vezme se stolu předmět, a povzbudíme děti, aby odpověděly na Stevovu otázku: „What’s missing?“ Znovu pustíme DVD a zkontrolujeme odpovědi žáků.
  • Na konci klipu Stevovi zamáváme a řekneme: „Bye-bye.“

Classroom language:

What is it? Co to je?
Say with Steve. Říkejte se Stevem.
It’s a/an… To je…
Let’s wave bye-bye to Steve and Maggie. Rozlučme se se Stevem a Maggie.

Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close