Healthy snack
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova


Warm-up Activity

Pomocí obrázkových karet procvičujeme slovní zásobu a také vazbu „It´s healthy.“ a „It´s unhealthy.“

Core Activity

Pomůcky: pracovní list, tužka, pastelky

Ukážeme dětem pracovní list a společně si řekneme, co je na něm vyobrazeno: „What is it? How many snacks can you see?“

Vysvětlíme dětem, co bude jejich úkolem. V horní části pracovního listu mají děti zakroužkovat zdravé svačiny: „Circle healthy snacks.“

Úkol společně zkontrolujeme.

V druhé části pracovního listu děti požádáme, aby nakreslily, co dnes mají ve škole sebou k svačině: „Please draw your snack.“ Výsledné obrázky si můžeme rozvěsit po třídě.

Classroom language:

What is it? Co je to?
How many snacks can you see? Kolik svačin vidíš?
Circle healthy snacks. Zakroužkuj zdravé svačiny.
Please draw your snack. Nakresli svou svačinu prosím.

Extension Activity

Požádáme děti, aby zvedly ruce, pokud mají k svačině nějaké ovoce/zeleninu apod. Společně počítáme počet zdvižených rukou: „Put your hand up if you have some fruit for snack.“ Výsledky píšeme na tabuli.


Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close