LITTLE THIEF (Classroom Game)
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: pen, pencil, pencil case, pencil sharpener, rubber, ruler, book
Jazykové struktury: It’s a/an (podstatné jméno); What’s missing?- The (podstatné jméno).
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: skutečné předměty, ubrus/deka

  • Předem si připravíme sadu předmětů, které chceme s dětmi procvičovat.
  • Umístíme je tak, aby je děti viděly, a požádáme je, aby si v duchu vytvořily fotografii všech předmětů a zapamatovaly si je.
  • Zakryjeme všechny předměty ubrusem/dekou a potom rychle a nenápadně jeden z nich odebereme. Děti mohou mít zavřené oči.
  • Odkryjeme prostěradlo a zeptáme se dětí, který z předmětů chybí: „What’s missing?“ Než potvrdíme správnou odpověď: „Yes, the (pen) is missing“, zeptáme se několika žáků.
  • Postupujeme stejně s dalšími předměty.

Classroom language:

Take a mental photo to remember. Zkuste si zapamatovat co nejvíce věcí.
What’s missing? Co chybí?
Yes, the (pen) is missing. Ano, chybí (pero).

Varianta:

Hrajeme hru opačně – zpočátku není pod dekou nic, pak postupně pod deku ukrýváme předměty jeden za druhým a ptáme se: „What’s new?“. Správnou odpověď zopakujeme: „Yes, the (pen) is new.“


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close