Count the shapes
(Matematika)

Předmět: matematika
Slovní zásoba: shapes, square, circle, triangle, rectangle, numbers 1-6
Časový nárok: 5-10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Rozdáme dětem pracovní list.
  • Jejich úkolem je spočítat, kolik jednotlivých objektů je na obrázku. Počty zapíší do spodní části pracovního listu na vyznačené linky.
  • Společně zkontrolujeme.

Classroom language:

How many ..... are there in the picture? Kolik ..... je na obrázku?
There are ..... squares/circles/triangles/rectangles. Je tam ..... čtverců/kruhů/trojúhelníků/obdelníků.

Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close