Hádej, kde se nacházím
(Krajina)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: mountains, seaside, city, countryside, předložky místa, vazba there is/are, sloveso to be
Časový nárok: 15-20 minut
Pomůcky: papíry, pastelky

  • Rozdělíme děti do čtyř skupin.
  • Každá skupina si připraví prázdný list papíru a pastelky.
  • Každá skupina si vylosuje jednu z lokalit (napíšeme slova na jednotlivé kartičky a děti si je losují).
  • Podle toho, co si skupina vylosuje, buď hory, mořské pobřeží, město, nebo venkov, nakreslí lokalitu s charakteristickými prvky. Můžeme dětem dát velký formát papíru, aby jich mohlo kreslit více najednou. Ostatní skupiny nesmějí vidět, co kreslí ti ostatní.
  • Když jsou obrázky hotovy, žáci z jednotlivých skupin popisují, kde se nacházejí. Jejich obrázek jim může pomoci. Používají 1.osobu čísla jednotného I'm in/near/by… a vazbu there is/are. Nesmějí však prozradit lokalitu, ve které se nacházejí, to je úkolem ostatních skupin. Snažíme se, aby každý žák řekl jednu krátkou větu nebo alespoň slovem pojmenoval jednu z věcí na obrázku.

Poznámka:

Vhodné pro třídu s vyšší úrovní jazykových znalostí a širší slovní zásobou.


Návrat do:
Krajina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close