WHO HAS/WHO’S GOT THE…?
(Školní potřeby a vybavení třídy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut

 • Postavíme se nebo posadíme s dětmi do kruhu.
 • Zeptáme se, kdo má naše (pastelky): „Who’s got my crayons?“. Můžeme dětem ukázat svůj prázdný penál/krabici. Vyzveme děti, aby opakovaly otázku po nás, pak jim předvedeme, jak bude aktivita vypadat (snažíme se mluvu udržet v rytmu):

  Všichni: „Who’s got my crayons from the crayon box?“
  Učitel/ka: „Petr’s got the crayons from the crayon box.“
  Petr: „Who? Me?“
  Všichni: „Yes! You!“
  Petr: „Not me! Martin’s got the crayons from the crayon box.“
  Martin: „Who? Me?“
  Všichni: „Yes! You!“
  Martin: „Not me! Ema’s got the crayons from the crayon box.“
  Atd.
 • Konec je, až když se vystřídají všichni. Rytmus můžeme doprovázet luskáním prstů, tleskáním, plácáním do stehen aj.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Školní potřeby a vybavení třídy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close