SAY HELLO (DVD)
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač, obrázkové karty

  • Děti se zde zábavnou formou učí a procvičují pozdrav Hello; žáci na sebe berou podobu různých postav, aby se tak začali vyjadřovat v angličtině.
  • Nejdříve přehrajeme celé video bez pauz.
  • Povzbuzujeme děti, aby se zapojily do zpěvu a ve správný moment opakovaly po Stevovi.
  • Pokud se dětem klip líbí, přehrajeme ho ještě jednou, tentokrát děláme pauzy.
  • Zastavíme DVD pokaždé, když Steve řekne: „Hello“ jako někdo jiný. Vyzveme děti, aby pozdravily jako daná postava (stejně jako Steve).
  • Pokud se dětem aktivita zalíbí, můžeme v procvičování pokračovat. Děti opakují: „Hello“, dokud nenapočítáme do tří.
  • Nakonec Stevovi společně zamáváme a řekneme: „Bye-bye.“

Classroom language:

Say with Steve and mime. Říkejte se Stevem a napodobujte.
Let’s wave bye-bye to Steve. Rozlučme se se Stevem.
Bye-bye. Nashledanou.

Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close