THIS IS ME!
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Jazykové struktury: Hello; What’s your name? - My name is/I’m…; How are you? - I’m fine/ok. Thank you.
Časový nárok: 15-20 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, nůžky

  • Rozdáme dětem pracovní list s obrázkem Steva a požádáme je, aby nakreslily svůj vlastní portrét vedle Stevova: „Draw a picture of you next to Steve.“
  • Děti rozstřihnou pracovní list napůl, aby tak oddělily obrázek svůj od Stevova: „Cut the picture in half and give me the picture of you.“
  • Vezmeme portréty žáků, zamícháme je a náhodně jeden vybereme. Ukážeme portrét třídě a zeptáme se, kdo to je: „Who’s this? What’s his/her name?”
  • Povzbudíme žáky, aby hádali, kdo je na obrázku.
  • Když se jim podaří spolužáka identifikovat, požádáme ho/jí, aby řekli, jak se jmenují. Ptáme se: „What’s your name?“
  • Když se žák představí jménem nebo celou větou: „My name’s (Martin)“, požádáme žáky, aby ho pozdravili: „Say hello to (Martin)“. Pokročilejší studenti se ho mohou zeptat, jak se má: „How are you, (Martin)?“ Dotázaný žák odpoví: „Fine, thank you.“

Classroom language:

Učitel/ka:

Draw a picture of you next to Steve. Nakreslete sebe vedle Steva.
Cut the picture in half and give me the picture of you. Odstřihněte svůj obrázek a dejte mi ho.
Who’s this? What’s his/her name? Kdo je to? Jak se jmenuje?
What’s your name? Jak se jmenuješ?
Let’s say hello to (Martin). Pozdravme (Martina).

Žáci:

My name’s… Jmenuji se…
How are you, (Martin)? Jak se máš (Martine)?
I’m fine. Thank you. Mám se dobře. Děkuji.

Doplňková aktivita:

Zatímco ukazujeme třídě portréty jednotlivých žáků a děti hádají, kdo je na něm vyobrazen, pokaždé si stoupnou ti, kteří si myslí, že je na obrázku opravdu spolužák, kterého někdo pojmenoval, ti, kteří nesouhlasí, zůstávají sedět: „Stand up for YES, sit down for NO.“


Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close