BOWLING
(Matematika)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: numbers
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: 10 kuželek nebo plastových lahví, míč

  • Téma hraček prezentujeme dětem prostřednictvím hry bowling; společně spočítáme kuželky.
  • Rozdělíme děti do družstev.
  • Postavíme kuželky a křídou na zemi nakreslíme čáru, od které budou děti kutálet míč a snažit se srazit všech deset kuželek.
  • Prvnímu družstvu zadáme matematický příklad, který musí správně vyřešit, aby mohlo zahájit hru. Pokud příklad nevyřeší správně, šanci dostává další družstvo.
  • Požádáme první družstvo, aby si vybralo svého zástupce, který bude za ně koulet: „Who’s bowling first from your team?“
  • Každý team má dva pokusy; na tabuli si žáci poznamenávají počet sražených kuželek. Daná skupina hodí 2x míčem a napíše svoje skóre na tabuli. S ostatními týmy zkontrolujeme správnost výsledku tak, že spočítáme stojící kuželky a jejich počet odečteme od původních 10.
  • Na řadě je další tým, který opakuje výše zmíněný postup.
  • Každý tým se vystřídá třikrát. Potom sečteme všechny sražené kuželky, abychom zjistili vítěze.

Classroom language:

skittle kuželka
Three plus two equals five. 3 + 2 = 5
Ten minus six equals four. 10 – 6 = 4
Who’s bowling first from your team? Kdo jde z vašeho týmu koulet jako první?

Doplňková aktivita:

Jazykové dovednosti, které se děti naučily, využijeme v aktivitě, při které jeden člen z každého týmu stojí na konci třídy a musí vyřešit početní příklad. Když příklad správně vypočítá, postupuje daný hráč o jeden krok dopředu. Pokud ne, zůstane stát na místě. Vítězem se stává ten, který se dostane na opačný konec třídy jako první.


Návrat do:
Matematika


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close