HALLOWEEN DICTATION
(Oslavy)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: scary house, garden, spider, black cat, witch, pumpkin, candles aj.; on, under, next to…
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky

  • Rozdáme žákům pracovní list a řekne: „Have a look at the picture. What is this?“ a ukáže na dům a zahradu na obrázku.
  • Potom děti dokreslují a vybarvují dle pokynů učitele/ky: „Colour the house black. Colour the windows orange. Draw three spiders on the window.“ apod.
  • Nakonec si obrázky porovnáme.

Classroom language:

Have a look at the picture. Podívej se na obrázek.
Take a pen. Vezměte si tužku.
Draw a/an… Nakresli…
Colour. Vybarvi.

Doplňková aktivita:

Žáci sami popisují obrázek, např:. „There are three spiders on the window“ atd.


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close