SAY HELLO TO YOUR FRIEND
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: Hello; How are you? - I’m fine.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: loutka/maňásek

  • Předvedeme krátký dialog s loutkou/maňáskem. Pozdravíme se, představíme a zeptáme se, jak se nám daří (viz níže).
  • Chodíme po třídě a náhodně loutka/maňásek jednoho z žáků pozdraví a zeptá se ho, jak se má. Povzbuzujeme žáka, aby loutce odpověděl. Tímto způsobem oslovíme několik dětí (v nejlepším případě všechny).
  • Nakonec vyzveme děti, aby zkusily stejný rozhovor ve dvojici.

Classroom language:

Učitel/ka, žáci:

Hello (Ali). How are you?
Hello (Tereza). I’m fine. And you?
I’m fine too.

Varianta pro pokročilejší žáky:

Pro zpestření můžeme dát dětem jména pohádkových postav. Dialog by mohl vypadat následovně:

Hello. Who are you?
Hello. I’m a (prince). And who are you?


Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close