PAIRS (in the classroom)
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: Numbers 1 – 12, spring, summer, autumn, winter
Jazykové struktury: What’s the time? - It’s (2) o’clock; It’s summer/winter/autumn/spring; It’s sunny/cloudy/windy/raining/snowing.
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: sada obrázkových dvojic

  • Připravíme sadu obrázkových dvojic na hru pexeso (okopírujeme a vystřihneme). Dvojice karet znázorňují analogový a digitální čas, roční období a typy počasí.
  • Děti sedí kolem stolu nebo v kruhu na zemi.
  • Karty smícháme a rozložíme je rubovou stranou navrch.
  • Děti se střídají v obracení dvojic karet a jejich pojmenovávání. Když se dané dvě karty shodují, děti si je nechají. V opačném případě je vrátí rubem navrch na jejich původní místo.
  • Vítězem se stává žák, který nasbírá největší počet dvojic.

Classroom language:

Turn over two cards. Otočte dvě karty.
What (is it/ time is it/ is the weather like)? atd. Co je to?/Kolik je hodin?/Jaké je počasí? atd.
Where’s the second card? Kde je druhá karta?
Is it this one? Je to tahle?

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close