MR. WOLF (in the classroom)
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Slovní zásoba: Numbers 1 až 12
Jazykové struktury: What’s the time, please?/What time is it? - It’s (3) o’clock.
Časový nárok: 10 minut

  • Mr. Wolf je tentokrát učitel/ka. Stojíme zády k dětem. Na opačné straně třídy stojí žáci.
  • Děti se vlka (nás) ptají: „What’s the time Mr. Wolf?“
  • Stále otočeni zády k dětem řekneme: „It’s (4) o’clock“; děti udělají čtyři kroky směrem k nám.
  • Odpovídáme na otázku a děti dělají tolik kroků, kolik je hodin.
  • Vlk se k dětem znovu otočí zády; děti zvolají: „What’s the time Mr. Wolf?“
  • Když se děti dostanou k vlkovi hodně blízko a znovu se zeptají: „What’s the time Mr. Wolf?“, vlk odpoví: „Dinner Time.“ Děti utíkají zpět ke startovní čáře a vlk běží za nimi.
  • Ten, koho vlk chytí, se stane vlkem.

Classroom language:

Učitel/ka/Mr. Wolf:

It’s (4) o’clock. Jsou (4) hodiny.

Žáci:

What’s the time Mr. Wolf? Kolik je hodin, pane Vlku?

Varianta 1:

Přidáme otázku What shall we do?, kterou se ptají děti pana Vlka; ten jim říká, jak se mají pohybovat, např.: „Swim“, kdy děti udělají správný počet kroků kupředu a přitom pohybují rukama jako při plavání.

Varianta 2:

Procvičujeme už složitější časové údaje, jako čtvrt, půl a třičtvrtě (quarter past, half past, quarter to). Při hře je potom celý krok jako hodina a kratší, poloviční krok, je půlhodina.


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close