Drilování slovesných tvarů, slovosledu a slov s využitím motoriky
(Drilovací aktivity (Warm-up Activities))

Drilové aktivity využívající motoriku pro procvičení slovesných tvarů, slovosledu a konkrétních slov.

MEXICAN WAVE DRILL

 • Sedíme s dětmi na židlích nebo na zemi v řadě nebo v kruhu, možno i ve dřepu.
 • Vybereme jeden obrázek, vstaneme a řekneme, co na něm je , např. IT’S A CAT.
 • Pak si opět sedneme, vybídneme žáka sedícího vedle nás, aby udělal totéž, tedy vstal, pojmenoval věc na obrázku a sedl si.
 • Tak vstává a sedá si jedno dítě po druhém, až docílíme efektu mexické vlny.

BALL DRIBBLE DRILL

 • Pojmenujeme věc/osobu na obrázku (nebo ukážeme na skutečnou): „It’s a (pen)“ nebo: „This is my pen.“ Záleží na úrovni žáků.
 • Vyslovíme jméno žáka, kterému chceme hodit míč: „Jana, catch the ball please.“
 • Hodíme míč Janě a zeptáme se: „What’s this?“ Držíme obrázkovou kartu nebo ukazujeme na daný předmět. Jana musí správně odpovědět: „It’s a pen“ nebo: „This is my / your pen“ podle situace.
 • Jana potom vyvolá dalšího spolužáka, hodí mu/jí míč a zeptá se: „What’s this?“ a ukazuje např. na penál.
 • Spolužák odpoví a tak to jde dál.

Poznámka:

Samozřejmě můžeme někoho vyvolat i vícekrát. Po určité době lze obrázek vyměnit za jiný, aby se děti nenudily.

Varianta:

Větu lze rozšiřovat o další větné členy (přívlastek: IT’S A RED BALL, příslovečné určení místa: THE RED BALL IS ON THE FLOOR.)


SUBSTITUTION DRILL

 • Při každém opakování změníme jedno ze slov věty, jádro zůstává, žáci pak nahrazují např. podstatná jména zájmeny:

  Učitel/ka: „I like pizza.“
  Žáci: „I like it.“
  Učitel/ka: „I like my sister.“
  Žáci: „I like her.“

REVERSE DRILL

 • Řekneme poslední slovo ve větě. Děti zopakují.
 • K poslednímu slovo přidáme předposlední. Děti zopakují.
 • Takto postupujeme, dokud věta není kompletní.

Příklad: (postupujeme od shora dolů)

Učitel/ka Děti
o’clock o’clock
seven o’clock seven o’clock
at seven o’clock at seven o’clock
get up at seven o’clock get up at seven o’clock
I get up at seven o’clock. I get up at seven o’clock.

PARROTS/ROBOTS

 • Požádáme děti ve třídě, aby předstíraly, že jsou roboti nebo papoušci: „Abracadabra, one, two, three. You are robots/parrots, listen to me.“ Ukazujeme obrázky a děti musejí opakovat přesně to, co říkáme, ale jen tehdy říkáme-li správné slovo: „Say with me if it’s correct.“ Když řekneme nesprávné slovo, tj. když obrázek na kartičce nepojmenujeme správně, děti ho nesmějí zopakovat, zůstanou tiše: „Keep quiet i fit isn’t correct.“

Tip:

Týmy mohou spolu soutěžit – například každý tým dostane určitý počet životů, ten, který udělá chybu, ztrácí život.

Techniky drilování mají své místo v každém metodickém materiálu, který vznikne v rámci projektu, konkrétně v každé aktivitě, která se objeví v publikaci, na audiovizuálním DVD i na portálu. Dril je buď jednou z fází aktivity/hry, nebo může fungovat i jako samostatná aktivita. Jako jedna z fází aktivity/hry následuje hned po prezentaci nového jazyka s cílem nová slova/fráze doslova zapsat a uložit do mozku jako nové vzorce a v neposlední řadě nacvičit jejich správnou výslovnost (studenti opakují, co slyší) neustálým a hlasitým opakováním v daném tempu. Opakuje se tak dlouho, dokud odpovědi žáků nejsou bezchybné a automatické.


Návrat do:
Drilovací aktivity (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close