LIST RACES
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: dress, gloves, hat, jacket, jumper, pyjamas, scarf ,shirt, shoes, shorts, skirt, socks, T-shirt, trousers
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: tužka/pastelky, papír

  • Rozdělíme děti do skupin "Make groups of 4, please."
  • Děti si připraví papír a pastelky " Take out your crayons please."
  • Řekneme, ať nakreslí co nejvíce oblečení, které znají v angličtině. Mají na to pět minut "Draw all the clothes you know in English. You have got 5 minutes."
  • Děti se mohou ve skupině radit. Výsledek je za celou skupinu.
  • Po uplynutí časového limitu každá skupina ukáže obrázky, pojmenuje a spočítá "What clothes have you drawn? Show us your picture, say the clothes in English and say how many you have got."
  • Skupina s nejvíce obrázky a správně pojmenovanými vyhrává.

Classroom language:

Make groups of 4, please. Vytvořte skupiny po 4, prosím.
Take out your crayons. Připravte si pastelky a papír.
Draw all the clothes you know in English. Nakreslete všechno oblečení, které znáte v angličtině.
You have got 5 minutes. Máte na to 5 minut.
What clothes have you drawn? Co je na vašem seznamu?
Show us your pictures. Ukažte nám obrázky.
Say the clothes in English. Řekněte to anglicky.
How many have you got? Kolik jich máte?
You are the winners. Very good. Jste vítězové. Velmi dobře.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičování libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close