LINE DANCE
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Časový nárok: 5 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Na zdi ve třídě umístíme několik obrázků oblečení.
  • Děti udělají určitý počet kroků směrem k tomu obrázku, který jsme pojmenovali.
  • Pak každý kus oblečení bude reprezentovat určitý fyzický pohyb: svetr - krok doleva a krok doprava, kalhoty - jeden krok dopředu, jeden dozadu a boty - dupání. Pod obrázky můžeme nakreslit korespondující úkon jako nápovědu pro děti.
  • Střídavě vyvoláváme kusy oblečení a děti vykonávají patřičný pohyb. Zpočátku to děláme spolu s dětmi, než si to samy zažijí.
  • Postupně střídání slov zrychlujeme.

Classroom language:

Take 2 steps towards the trousers. Udělejte 2 kroky směrem ke kalhotám.
When I say jumper, take a step to the left and a step to the right. Když řeknu jumper, udělejte krok doleva a krok doprava.
When I say trousers, take a step forward and a step backward. Když řeknu trousers, udělejte krok dopředu a krok dozadu.
When I say shoes, stamp. Když řeknu shoes, zadupejte.

Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close