CLASSROOM FRANKEINSTEIN
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: body, arm, hand, head, leg(s)
Jazykové struktury: přivlastňovací pád ’s
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: velký list papíru, fix

  • Vezmeme papír dost velký na to, aby si na něj mohl lehnout nejvyšší žák ze třídy.
  • Posadíme žáky do kruhu a jednoho vybereme, aby přišel doprostřed a lehnul si na papír. Řekneme: "Put your head here" a obkreslíme jeho hlavu.
  • Pozveme jiného žáka a obkreslíme jeho paži atd., dokud nemáme na papíře všechny části těla.
  • Když máme hotovo, výkres zvedneme, aby ho všichni viděli, pobavili se a pokusili se vzpomenout, čí hlavu, paži atd. jsme k vytvoření těla použili. Ptáme se: "Whose (arm) is this?"
  • Děti odpovídají: "It’s (Petr’s) (arm)."
  • Nakonec výkres vybarvíme a vystavíme.

Classroom language:

Učitel/ka:

Whose arm/hand/head/hair is this? Čí je to paže/ruka/hlava/vlasy?

Žáci:

It’s (Petr’s) (arm). To je (Petrova) (paže).

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close