HOW MANY TEACHERS?
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti
Slovní zásoba: chef, firefighter, office worker, pilot, police officer, teacher
Jazykové struktury: How many (pilots) are there in the picture?
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: pracovní list, tužka

  • Vysvětlíme dětem, co budeme dělat, a pak jim rozdáme pracovní listy.
  • V prvním cvičení mají děti spočítat kolik pilotů, hasičů, atd. je na obrázku a čísla zapsat do příslušných rámečků. Pomáháme otázkami: "How many (pilots) are there in the picture? Count and write the correct number in the correct box."
  • S celou třídou si zkontrolujeme odpovědi.
  • Ve druhém cvičení mají děti nakreslit postavám buď veselý nebo smutný obličej. Záleží na tom, co řekneme. V případě, že řekneme: "I want to be (a doctor)", nakreslí lékaři veselý obličej. Když ale řekneme: "I don’t want to be (an office worker)", děti musí úředníkovi nakreslit smutný obličej.
  • Tímto způsobem pokračujeme i u ostatních postav. Zároveň procházíme mezi dětmi a podle potřeby jim pomáháme a chválíme je.

Classroom language:

How many (pilots) are in the picture? Kolik je na obrázku (pilotů)?
Count and write the correct number in the correct box. Spočítejte a správný počet napište do rámečku.
I want to be a (doctor). Chci být (lékař/ka).
I don’t want to be (an office worker). Nechci být (úředník).

Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close