FIND YOUR PARTNER
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: tipy viz níže
Jazykové struktury: I’m a/an…, I’ve got a/an…
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázkové karty - povolání, předměty používané v povoláních

  • Rozdělíme žáky na dvě skupiny.
  • Žákům v první skupině přiřadíme jednotlivá povolání. Žákům ve druhé skupině předměty používané v daných povoláních.
  • Žáci se pohybují po třídě. Jejich úkolem je vytvořit dvojice, které k sobě patří, tj. povolání a příslušný předmět. Kladou si tedy navzájem otázky typu: "Hello, what’s your job? nebo What have you got?"
  • Hra končí, jakmile jsou utvořeny všechny dvojice.

Classroom language:

teacher - book/blackboard učitel - učebnice/tabule
pilot - plane pilot - letadlo
fisherman - rod rybář - prut
sailor - boat námořník - loď
taxi-driver - car řidič taxíku - auto
hairdresser - scissors/comb kadeřník - nůžky/hřeben
photographer - camera fotograf - fotoaparát
firefighter - ladder hasič - žebřík
painter - brush/paints malíř - štětec/barvy
musician - piano hudebník - piano
chef - spoon/pot kuchař - lžíce/hrnec
singer - microphone zpěvák - mikorfon
secretary - computer/phone sekretářka - počítač/telefon

Učitel/ka:

Find you partner. Najdi svoji dvojici.

Žáci:

Hello, what’s your job? Ahoj, jaké je tvoje povolání?
I’m a/ an… Jsem…
What have you got? Co máš?
I’ve got a/an…. Mám….

Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close