FISH RACE
(Zvířata)

Předmět: pracovní činnosti
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Jazykové struktury: 2. stupeň příd.jmen fast, slow, přivlastňovací pád ’S
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: slabý papír, tvrdý papír, tužka, nůžky

  • Z tenkého papíru si děti vystřihnou obrys těla ryby (pro malé děti si předem můžeme připravit šablonu, pomocí které si rybu obkreslí na papír): "Cut out a fish."

  • Ocas ryby pomocí tužky zatočíme nahoru.
  • Děti se rozdělí do družstev: "Make (5) teams."
  • Na zemi uděláme křídou cílovou a startovací čáru, na kterou si první soutěžící z každého družstva položí svou rybu ocasem k sobě: "Put your fish here." Vezme si kus tvrdého papíru (lze použít i knihu nebo sešit), kterým vytváří vítr, aby rybu popoháněl vpřed: "Make a wind like this to make your fish swim."
  • Ryba, která se první dostává přes cílovou čáru, vyhrává.
  • Ptáme se dětí: "Whose fish is faster/slower - (Peter’s or Martin’s?)" a ony odpovídají: "(Peter’s)."

Classroom language:

Cut out a fish. Z papíru vystřihněte rybu.
Make (5) teams. Vytvořte 5 týmů.
Put your fish here.
Položte svou rybu sem.
Make a wind like this to make your fish swim. Dělejte vítr - takhle - aby ryba plavala.
Whose fish is faster/slower - (Peter’s) or (Martin’s)? Čí ryba je rychlejší/pomalejší - Petrova nebo Martinova?

Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close