CLASSROOM SAFARI
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: Can you see a/an (animal)?
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: papírové ruličky

  • Každý žák si z ruliček vyrobí dalekohled (spojí dvě k sobě). Pokud nás tíží čas, můžeme dalekohledy vyrobit předem v rámci pracovních činností.
  • Obrázkové karty se zvířaty rozmístíme po třídě.
  • Požádáme děti, aby se dívaly svým dalekohledem a našly (lva): "Look through your binoculars. Can you see a (lion)?" a děti se pomocí svého dalekohledu pokouší najít dané zvíře. Zda všichni rozumějí našemu pokynu poznáme snadno - všechny dalekohledy by měly směřovat k obrázku se (lvem).
  • Když děti najdou dané zvíře, vyžadujeme odpověď: "Yes, I can." Nejdříve ale budeme muset tuto odpověď s celou třídou nadrilovat.
  • Celý postup opakujeme s dalšími zvířaty.

Classroom language:

Učitel/ka:

Look through your binoculars please. Podívejte se vašimi dalekohledy, prosím.
Can you see a (lion)? Vidíte (lva)?
Close your eyes, please. Zavřete oči, prosím.

Žáci:

Yes, I can. Ano, vidím
.

Varianta:

Požádáme děti, aby na moment zavřely oči: "Close your eyes, please" a obrázky přemístíme nebo karty částečně zakryjeme, čímž hru ztížíme. Ostatní zůstává stejné.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close