IMPERFECT PICNIC (DVD)
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: apple, Coca Cola, crisps, onion, pasta, water
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač, obrázkové karty

  • Poprvé shlédneme sekvenci celou bez pauz.
  • Během druhého sledování hrajeme Stand Up (or hands up) If True. Pomůžeme tak dětem pochopit, že Maggie vyměnila Stevovu svačinku za jinou. Rozvíjíme i poslechové dovednosti dětí.
  • S pokročilejšími žáky se můžeme při druhém sledování klipu soustředit na vazby like, don’t like a favourite. Za tímto účelem můžou děti na tabuli nalepit některé obrázkové karty.
  • Nejníže na tabuli napíšeme DON’T LIKE a přikreslíme šklebíka. Nad DON’T LIKE napíšeme LIKE a přikreslíme smajlíka. Úplně nahoru napíšeme FAVOURITE a přikreslíme smajlíka s širokým úsměvem. Mezi jednotlivými nadpisy ponecháme dostatek místa k připevnění výše zmíněných obrázkových karet.
  • Pokaždé, když Steve řekne, že má nebo nemá něco rád, nebo že je to jeho oblíbené jídlo, zastavíme DVD. Musíme být dostatečně rychlí, abychom DVD stihli zastavit ve správný moment; doporučujeme proto vše si nacvičit.
  • Když DVD zastavíme, náhodně vybereme žáka, který se postaví před třídu, vezme si odpovídající kartu a připevní ji vedle správného nadpisu. Ostatní pobídneme, aby přispěli vlastními nápady a názory.
  • Nakonec se se Stevem rozloučíme. Pokud zbude čas, sestavíme s dětmi "žebříček oblíbenosti" jednotlivých jídel.

Classroom language:

Žáci:

I like... Mám rád/a…/Chutná mi…
I don’t like... Nemám rád/a…/Nechutná mi…
My favourite... is... Moje oblíbené ….je…

Doplňková aktivita:

Požádáme děti, aby podle DVD klipu nakreslily dva různé pikniky - dobrý a špatný. Řekneme dětem, aby pojmenovaly jednotlivé potraviny a zeptáme se, jestli jim potraviny z obou jejich obrázků chutnají. Zeptáme se, zda mají nějaká oblíbená jídla, o kterých nám mohou říci. Tuto aktivitu je vhodné dělat s pokročilejšími žáky.


Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close