Shapes and Materials

Návrat do Jazykové aktivity

3.1 Hidden Shapes / Skryté tvary

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: square, triangle, circle, rectangle, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, shape, (pasivní: cherries, candle, tower, the Earth, tea bag, house, present, toilet paper, tee-pee, pyramid, bedside table, clown hat, peas, glass, dice, ice cream, snowman, cup)

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-01.pdf

3.2 3D Shapes / 3D tvary (tělesa)

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-02.pdf

3.3 Patchwork / Mozaika

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 minut
Slovní zásoba: red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, upper/bottom right/left-hand corner, in the middle, on the right/left

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-03.pdf

3.4 Shapes in Shapes / Tvary ve tvarech

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 minut
Slovní zásoba: red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, big, small

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-04.pdf

3.5 Measuring / Měření

Mezipředmětové vazby: matematika, angličtina
Doporučený ročník: 5
Časový nárok: 15 minut
Slovní zásoba: kilo(grams), meter, height, weight, to weigh, to measure, tall, short, small, big, heavy, light

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-05.pdf

3.6 Recycling / Recyklování

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 minut
Slovní zásoba: glass, plastic, paper, cardboard, electronic waste, bio waste, pet bottles, to separate, waste, recycling, waste container

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-06.pdf

3.7 3D Models / Modely 3D

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 4
Časový nárok: 15 minut
Slovní zásoba: cube, cylinder, cone, pyramid, sphere, paper, plastic, glass, carton, electrical waste, bio waste

Připojený soubor: Připojený soubor: 03-07.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014