6.02 Plants and Trees / Rostliny a stromy
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, nůžky, lepidlo, čisté A4 papíry, přírodniny (rostlina, květina - i s kořenem, části stromu - větvička, list, plod), případně kapesník/ubrousek na zakrytí předmětu

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

living, non-living, tree, plant, flower, to grow, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink, trunk, fruit, leaf- leaves, stem, root, branch, petals

Jazykové struktury:

Present Simple: It´s a (tree). What is it?
Modals: It can/can´t fly. Can it fly?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka, případně je prezentujte a drilujte – využijte přírodniny: nechte žáky hádat části rostliny a stromu, případně je vyzvěte, aby správná pojmenování po vás opakovali. Využívejte různé techniky drilu – například danou část zakryjte (ubrouskem, kapesníkem, druhou rukou) a postupně odkrývejte (nezapomeňte přidat i výraznou mimiku, neverbální projevy a obměňovat hlas): „What is it?“

Core Activity:

 • Na svém pracovním listě vysvětlete žákům úkol – rozstřihat jednotlivé díly rostliny a stromu a na prázdný papír je správně sestavit a nalepit.

 • Nyní rozdejte žákům pracovní listy a prázdné A4 papíry a nechte je díly vystřihat, sestavit a nalepit.

 • Přejděte k další části úkolu - žáci jednotlivé dílky rostliny a stromu pojmenují – méně pokročilé žáky vyzvěte, aby využili nápovědu na tabuli, kterou si dopředu připravte (slova viz záhlaví).

Extension Activities:

 1. Pro pokročilejší žáky – rozveďte diskuzi o vlastnostech rostlin: žáci odpovídají na vaše dotazy. Na tabuli můžete napsat příslušná slovesa (viz záhlaví) a modální slovesa CAN a CAN´T. Žáci tvoří věty, případně je i zapisují na tabuli.

  Ptejte se například:
  Is it (a plant/a tree) living or non-living?
  Can it grow /eat / drink / have babies / breathe / move?

 2. Pro méně pokročilé: žáci pastelkami nakreslí vlastní rostlinu a strom dle své fantazie („rostliny z vesmíru“). Uspořádejte vernisáž, kde žáci své obrázky představí „It´s a plant. The root is red. The stem is yellow…“

Classroom Language:

It´s (a tree). To je (strom).
Say with me, please. Říkejte se mnou, prosím.
What is it? Co je to?
Cut the pieces out. Vystřihněte dílky.
Make your plant/tree. Vytvořte si rostlinu/strom.
Glue the pieces together. Slepte dílky dohromady.
Name the parts of the plant/tree. Pojmenujte části rostliny/stromu.
Use the words on the worksheet, please. Použijte slova na pracovním listě, prosím.
Is it (a plant/a tree) living or non-living? Je to (rostlina/strom) živý nebo neživý?
Can it grow/eat/drink/have babies/breathe/ move? Roste/jí/pije/má potomky/dýchá/pohybuje se?
Draw your plant and tree – make „space plant and tree“. Nakreslete svou vlastní rostlinu a strom – vytvořte „vesmírnou rostlinu a strom“.
The (root) is (root). (Kořen) je (červený).

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014