7.3 Jobs - Pairs / Zaměstnání - pexeso
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, dopředu nastřihaný pracovní list (podle počtu žáků – pro každého alespoň jedna kartička povolání a jeden předmět – takže může být mezi žáky více stejných kartiček)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Jazykové struktury:

Present simple – to use, to need, to work with: The teacher needs a (black)board (for his/her) work. The bricklayer uses bricks at his work. The plumber works with the taps.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají pojmenování povolání a věci, které daná povolání používají – rozdejte každému žákovi jednu kartičku s nakresleným povoláním a jednu kartičku s předmětem (nemusí to být předmět související s daným povoláním). Nyní zadávejte jednoduché příkazy a žáci se budou podle nich řídit (postavit se, dojít k tabuli, oknu atd.):

  Bricklayers / Doctors / Manual workers / Mental workers / Letters stand up / come to the board / go to the window….

  Průběžně kontrolujte správnost provedení úkolu.

 • Jednodušší varianta: žáci pouze pojmenovávají své kartičky s povoláními „I´m a doctor.” nebo s předměty “It´s a stirring spoon.“ Předveďte žákům jeden příklad, než začnou mluvit sami. Pokud mají žáci problém povolání pojmenovávat, použijte k nácviku některé z drilových cvičení a nejprve nechte žáky opakovat sborově.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky vystřihat kartičky s povoláními a věcmi.

 • Žáci přiřazují k jednotlivým povoláním dané věci (zedník – cihla, doktor – stetoskop atd.). Využijte párovou nebo skupinovou práci.

 • Průběžně monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Zpětnou vazbu proveďte společně.

 • S kartičkami si zahrajte ve dvojicích nebo skupinách pexeso – hledejte vždy dvojici povolání + věc s ním spojená.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: použijte dvě sady kartiček s povoláními a rozdejte je mezi žáky tak, aby vždy dva žáci měli stejné povolání. Žáci obrázky nikomu neukazují. Nyní žáci chodí po třídě a dotazy se snaží najít svého partnera. V dotazech nesmí použít dané povolání.

 • Pro méně pokročilé – uvedenou hru můžete hrát i s méně pokročilými žáky, ale je potřeba jim případné otázky napsat dopředu na tabuli:

  Do I need (a stethoscope) for my work?
  Do I work with (bricks)?
  Do I use a (walkie-talkie) at work?
  Do I work outside/inside?
  Am I a manual or mental worker?

Classroom Language:

Bricklayers / Doctors / Manual workers / Mental workers / Letters stand up / come to the board / go to the window. Zedníci / Doktoři / Fyzicky pracující / Duševně pracující / Dopisy postavte se / pojďte k tabuli / běžte k oknu.
I´m a doctor.

It´s a stirring spoon.
 
Jsem doktor(ka).

To je vařečka.
 
Say with me. Říkejte se mnou.
Find the pairs, please. Najděte dvojice, prosím.
Make teams/pairs, please. Utvořte družstva/dvojice, prosím.
Find the partner. Najděte si partnera.
Go around the class and ask questions in English. Choďte po třídě a ptejte se anglicky.
Don´t use the job in your questions. Nepoužívejte povolání název profese ve svých otázkách.
Look at the board and ask the questions. Podívejte se na tabuli a ptejte se.
Do I need (a stethoscope) for my work?

Do I work with (bricks)?

Do I use a (walkie-talkie) at work?

Do I work outside/inside?

Am I a manual or mental worker?
 
Potřebuji v práci (stetoskop)?

Pracuji s (cihlami)?

Používám v práci (vysílačku)?

Pracuji venku/uvnitř?

Jsem fyzicky pracující nebo duševně pracující?
 

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014