1.5 Pairs / Pexeso
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka dopředu rozstřihaný na kartičky (2 kopie do dvojice nebo do skupiny), školní předměty (viz slovní zásoba)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue

Jazykové struktury:

Introductions: Hello, my name is…
Have got: I´ve got…
Possessive Pronouns: It´s my…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte, že si žáci pamatují anglická pojmenování školních potřeb a procvičte je – zahrajte si pohybovou hru Run and Fetch (Utíkej a přines): dejte všechny předměty (školní pomůcky) na hromadu v jedné části místnosti, utvořte dvě družstva a nechte žáky závodit v přinášení určených předmětů – dvojici závodníků zadejte vždy předmět a kdo jej donese jako první, získává pro družstvo bod. Další body mohou družstva získat na konci soutěže, když správně předmět pojmenují: It´s aPokud nemáte možnost využít reálné předměty, použijte nastřihané kartičky pracovního listu.

Core Activity:

  • Zahrajte si se žáky známou hru pexeso. Nejprve ve družstvech, abyste mohl/a kontrolovat správnost promluv, další kolo mohou hrát žáci ve dvojicích.

  • K získání dvojice stejných kartiček je nestačí pouze nalézt, ale daný žák nebo družstvo musí kartičku popsat: Hello, my name is (jméno na kartičce). It´s my (předmět na kartičce). Jazykovou strukturu napište pro větší názornost na tabuli.

Extension Activities:

  1. Složitější varianta - popis kartiček může obsahovat náročnější gramatické obraty: It´s (jméno) and he´s/she´s got (předmět na kartičce).

  2. Kartičky na pexeso můžete nechat vystřihat samotné žáky v rámci aktivity.

  3. Na náhradní dvojici prázdných kartiček si každý může nakreslit sebe (hlavu), napsat své jméno a přikreslit si jaký chce předmět.

Classroom Language:

Run and fetch the (pen). Běžte a přineste (pero).
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
It´s a (pen). To je (pero).
Find pairs. Najděte dvojice.
Say what´s on the picture. Řekněte, co je na obrázku.
Hello, my name is (Alex). Ahoj, jmenuji se (Alex).
It´s my (pen). To je moje (pero).
She´s / He´s got a (pen). Ona /On má (pero).
It´s (Alex). To je (Alex).
Cut out the squares. Vystřihněte čtverce.
Make pairs/teams, please. Utvořte, prosím, dvojice/týmy.
Are they the same? Jsou stejné?
Draw yourself and a school object, and write your name. Nakreslete sebe a jednu školní pomůcku, napište své jméno.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014