1.1 Hello / Ahoj
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3

Pomůcky:

pracovní list (1.1b) nastřihaný na dílky jako puzzle (pro každou skupinu 1 pracovní list) – počet dílků dle úrovně žáků, obrázek BOBa (1.1a), lepidlo, papír A4/nenastřihané pracovní listy, (loutky), (měkký míč)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

Englishman Steve, alien BOB

Jazykové struktury:

Introductions: Hello, my name is (Vašek). What´s your name?

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte nějaký výrazný signál (čepice, písnička, plakát – více viz metodický úvod). Stejný signál používejte před každou „chvilkou angličtiny“ ve své hodině. Po několikerém použití si žáci zvyknou a budou vědět, co očekávat.

Warm-up:

 • Mluvte k obrázku BOBa (1.1a) a představujte se navzájem, měňte hlas a mluvte i za BOBa: „Hello, my name is… What´s your name?“, „My name is BOB.“ a naznačte, že si s BOBem chcete podat ruku.

 • Otočte se k celé třídě, předstírejte, že jste BOB a představte se hlasem BOBa, zároveň se zeptejte, jak se jmenují oni. Pokud žáci mlčí, začněte odpověď: „My name is…“ a vyzvěte je, aby větu doplnili.

 • Několikrát sborově opakujte: „Hello, my name is (jméno si každý doplní.)“. Nezapomeňte měnit hlas, intonaci, případně nechte žáky podávat si vzájemně ruku.

Core Activity:

 • Rozdělte žáky do 2 (3) družstev a dejte do každého týmu jednu sadu nastřihaného obrázku (1.1b).

 • Nechte žáky puzzle skládat jako soutěž družstev.

 • Vyhrává to družstvo, které první dokončí puzzle a správně odpoví na váš dotaz: „What´s your name?“

 • Požádejte žáky, aby puzzle nalepili. Rozdejte jim nerozstříhané pracovní listy.

 • Pokračujte v procvičování frází: nejprve monitorovaně s osobami na pracovním listě (rozhovory mezi paní učitelkou a žáky). Poté procvičujte rozhovory s opravdovými jmény žáků. Pokud žáci neopakují frázi správně, pokračujte v představování.

Extension Activities:

 • Žáci se ve dvojicích představují jako různí mimozemšťané – nechte je vymyslet si identitu a hlas.

 • Pokračujte stejným způsobem i u frází: „How are you?“ „Fine, thank you.“ Použijte loutky/ruce pro modelový rozhovor, poté posaďte žáky do kruhu a použijte měkký míč.

 • Kdo má míč, hodí jej a zeptá se „How are you? “, ten, kdo jej chytí, odpoví „Fine, thank you. “ a poté zase hodí míč dál.

Classroom Language:

Hello, my name is… Ahoj, jmenuji se…
What´s your name? Jak se jmenuješ?
How are you? Jak se máš?
Fine, thank you. Dobře, díky.
Make two teams /pairs, please. Vytvořte, prosím, dva týmy/dvojice.
Make the picture together. Vytvořte obrázek dohromady.
Glue the puzzle. Přilepte puzzle.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
You are Tom/Mrs. Watkins. Ty jsi Tom/paní Watkinsová.
Introduce yourselves. Představte se.
Throw the ball and ask. Hoďte míč a zeptejte se.
Catch the ball and answer. Chyťte míč a odpovězte.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014