In the classroom

Návrat do Jazykové aktivity

1.1 Hello / Ahoj

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: Englishman Steve, alien BOB

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-01.pdf

1.2 What´s wrong on the desk? / Co nepatří na lavici?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: pen, pencil, ruler, rubber, pencil case, school bag, pencil sharpener, glue, textbook, notebook, scissors, phone, yo-yo, chocolate, doll, car, right, wrong

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-02.pdf

1.3 Who is my friend? / Kdo je můj kamarád?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: friend, classmate, introduce

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-03.pdf

1.4 School Bags / Školní tašky

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue, to hop

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-04.pdf

1.5 Pairs / Pexeso

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 10 - 15 minut
Slovní zásoba: school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-05.pdf

1.6 Finish the pictures / Dokonči obrázky

Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 20 minut
Slovní zásoba: school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-06.pdf

1.7 A Classmate or a Friend? / Spolužák nebo kamarád?

Mezipředmětové vazby: matematika, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 20 minut
Slovní zásoba: classmate, friend, best friend, set

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-07.pdf

1.8 Stand Up If / Stoupni si, jestli

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: boy, girl, old, to live, same, age, name, town

Připojený soubor: Připojený soubor: 01-08.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014