10.4 I´m Ill / Jsem nemocný
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

to have a headache / a bad tooth / a stomach ache / a broken leg / a sore throat / a cough / a runny nose / a broken arm / a sore hand

Jazykové struktury:

Have got: I´ve got a (stomach ache). Steve´s got a headache.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka popisující tělo – zahrajte si hru „Simon says“ (Kuba řekl). Stoupněte si před žáky a určujte, jaké části těla se mají žáci dotknout a současně se té části svého těla dotkněte. Příkazy uvozujte formulkou „Simon says“. Pokud formulku vynecháte, žáci by po vás činnost neměli zopakovat (tj. neměli by se dotknout dané části těla) jinak vypadávají ze hry.

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol – pomoci Bobovi identifikovat Stevův problém.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky samostatně přiřazovat zdravotní problémy k jednotlivým částem těla.

  • Proveďte kontrolu správnosti – nechte žáky přečíst zdravotní problém a ukázat jej na svém těle.

Extension Activity:

  • Pro pokročilejší: žáci popíší jak je Steve nemocný. Vzorovou větu napište na tabuli: „Steve has got a headache.“ Zdůrazněte sloveso (které se bude opakovat i v ostatních větách). Kontrolu proveďte společně.

Classroom Language:

Simon says – touch your head. Kuba řekl – sáhni si na hlavu.
Stand up, please. Postavte se, prosím.
What´s wrong with Steve? Co je se Stevem?
Help Bob find out (what´s wrong with Steve). Pomozte Bobovi zjistit (co je Stevovi).
Connect the health problems and the body parts. Spojujte zdravotní problémy a části těla.
Write the correct number to the circle next to the health problem. Napište správné číslo do kroužku u zdravotního problému.
Read the health problem and show on your body. Přečtěte zdravotní problém a ukažte ho na svém těle.
Write (6) sentences about Steve´s health problems. Napište (6) vět o Stevových zdravotních problémech.
Steve has got a headache. Steva bolí hlava.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014