10.2 Sense of Taste / Chuť
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, 4 potraviny jako zástupce 4 základních chutí - podle možností (sladké – cukr, kyselé – nakládaná okurka, hořké – kávové zrnko, slané – sůl), šátek na zavázání očí

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

mouth, tongue, sweet, bitter, sour, salty, to taste, sugar, cake, lemon, tea, coffee, strawberries, sweets (candy), carrot, apple, hamburger, chips, crisps, cheese, nuts

Jazykové struktury:

Present Simple – 3rd person: How does it taste? It´s (sweet). It tastes (sweet).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka, případně je představte a drilujte – napište na tabuli SALTY, SWEET, BITTER, SOUR (NEMAŽTE!). Udělejte ochutnávku různých chutí a pod jednotlivé nápisy zapisujte potraviny. Ochutnejte a popište chuť, např. využijte „Multiple Drills“ – třikrát zopakujte „It´s (salty).“ Zapište název potraviny pod příslušný. Vyžadujte, aby žáci opakovali po vás, měňte intonaci, intenzitu hlasu, přidejte různé pohyby a mimiku (např. „kyselý obličej“ nebo tleskání do rytmu).

Core Activity:

 • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol – popsat části jazyka příslušnými chutěmi – názvy chutí si žáci opíší z tabule. Zároveň si mohou části jazyka barevně odlišit.

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně, poté si úkol zkontrolujte společně.

 • Nyní žáci budou doplňovat věty příslušnými slovíčky vyjadřujícími chutě. Pozor, ne vždy jsou chutě potravin jednoznačné, proto ponechte žákům určitou volnost – správných odpovědí může být víc.

  1. Nejdříve zopakujte názvy potravin na obrázcích.

  2. Společně doplňte tři vzorové věty v pravém dolním rohu pracovního listu:

   A cake is sweet.
   Tea is sweet or bitter.
   An apple is sweet or sour.

  3. Ostatní potraviny a jejich chutě žáci popíší samostatně na druhou stranu pracovního listu.

 • Kontrolu můžete pojmout jako soutěž družstev – rozdělte žáky do dvou družstev. Čtěte vždy začátek věty, a družstvo (jeho členové), které jako první doplní větu správným slovem/slovy, získává bod.

Extension Activity:

 • Uspořádejte „ochutnávku naslepo“. Se zavřenýma očima se žáci snaží určit chuť, případně i potravinu. Hru můžete koncipovat jako soutěž družstev, kdy se členové družstva budou střídat v hádání.

Classroom Language:

Taste this. Ochutnejte toto.
What is it? Co je to?
How does it taste? Jak to chutná?
It´s (sweet). Je to (sladké).
Say with me – it´s (salty). Říkejte se mnou – je to (slané).
Write the tastes on the tongue.

Colour the tongue.
Napište chutě na jazyk.

Vybarvěte jazyk.
Finish the sentences. Dokončete věty.
Write/Read the sentences, please. Pište/Čtěte věty, prosím.
A cake is sweet.

Tea is sweet or bitter.

An apple is sweet or sour.
Dort je sladký.

Čaj je sladký nebo hořký.

Jablko je sladké nebo kyselé.
Make teams, please. Vytvořte družstva, prosím.
Try to guess the tastes. Zkuste uhodnout chutě.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014