5.5 Ways of Preparing Food / Způsoby přípravy jídla
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a svět práce (vaření), angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, zvětšené ofocené obrázky z pracovního litu (nastřihané na jednotlivé čtverečky)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

to fry, to boil, to cut, to mix, to bake, to whip, chips, fish, pasta, fruit, salad, water, cake, cream

Jazykové struktury:

Modals: I can (fry) fish.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte slovíčka – zahrajte si hru „Raise Your Hands if True“ (Zvedněte ruce, pokud je to pravda). Postupně říkejte krátké věty, a pokud jsou pravdivé, mají žáci zvednout ruce nad hlavu. Kdo je zvedne v nesprávnou chvíli, vypadává ze hry.

    Příklady vět – TRUE: „I can fry fish. I can boil potatoes. I can whip the cream. I can bake a cake.“ FALSE: „I can bake pancakes. I can cut soup. I can whip fish. I can mix an onion.“

  • Pokud žáci slova neznají, zahajte dril. Využijte obrázky z pracovního listu, které si dopředu nakopírujete zvětšené.

Core Activity:

  • Na svém pracovním listě vysvětlete žákům úkol – sestavit slovesa z rozsypaných písmenek a spojit je s příslušnými obrázky: „Can you cook? Look at the first picture – what´s happening? Can you find the word?“

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně. Dle pokročilosti můžete žákům pomoci najít příslušná písmena sloves a napsat je na tabuli.

  • Nakonec dejte žákům zpětnou vazbu.

Extension Activity:

  • Pro pokročilejší žáky: žáci připojí ke každému obrázku a slovesu celou větu – příklad napište na tabuli: „I can fry fish.“ Můžete pomoci i otázkami: „What can you fry?“

Classroom Language:

Raise your hands if true. Zvedni ruce, pokud je to pravda.
Sorry, you are out of the game. Je mi líto, ale vypadáváš ze hry.
I can fry fish. I can boil potatoes. I can whip the cream. I can bake a cake. Můžu smažit rybu. Můžu vařit brambory. Můžu šlehat smetanu. Můžu péct koláč.
I can bake pancakes. I can cut soup. I can whip fish. I can mix an onion. Můžu péct palačinky. Můžu krájet polévku. Můžu šlehat rybu. Můžu míchat cibuli.
Can you cook? Umíš vařit?
Look at the first picture – what´s happening? Podívej se na první obrázek – co se tam děje?
Can you find the word? Dokážeš najít slovo?
What can you fry? Co můžeš smažit?
I can fry fish. Smažit můžu rybu.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014