4.6 What Life Stage? / Jaké stádium života?
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, fotografie nebo vystřihané obrázky lidí (miminko, malé dítě, školní dítě, teenager, dospělý člověk, starý člověk) případně kartičky s obrázky z pracovního listu 4.2

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

baby, young child, teenager, adult, school child, elderly person, to grow, long/short/no hair, black/brown/blond/grey hair, to run, to walk, to talk, to wear glasses

Jazykové struktury:

Comparisons: Who is older/younger?
Description: Who´s got long/short/no/grey/black/blond/ brown hair? Who can walk? Who can talk? Who can run? Who wears glasses?

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte a případně opět procvičte slovní zásobu – zahrajte si variantu hry Activity: rozdělte žáky do dvou družstev. Družstva se střídají v hádání – vždy pošlou jednoho svého zástupce, který si od vás vylosuje kartičku s obrázkem. Hráč musí slovo vyobrazené na kartičce předvést pantomimou tak, aby jeho družstvo slovo uhodlo. Doporučujeme stanovit časový limit na hádání a po skončení limitu dát šanci protivníkovi. Příklady pantomimy: miminko (baby) – plačící, malé dítě (young child) – nejistá chůze, školní dítě (school child) – aktovka na zádech, teenager – neustálé přežvykování žvýkačky, poslech hudby (naznačte sluchátka) a poklepávání nohou nebo smskování, dospělý (adult) – shon, kouká se na hodinky, stařec (elderly person) – belhá se o hůlce.

  • Těžší varianta: žáci mají uhodnuté slovo napsat správně na papír. Po skončení hry, připočítáte body za správný spelling.

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu nejprve žákům vysvětlete úkol. Pro větší názornost dva příklady doplňte společně (naznačte, že zapisujete do svého listu k příslušnému obrázku). Žáci mají doplnit věty týkající se jednotlivých postav.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu – zaměřte se i na spelling.

  • Kontrolu správnosti proveďte dohromady. Vyzvěte žáky, aby slova i spellovali (hláskovali anglicky), případně je mohou zapisovat na tabuli.

Extension Activity:

  • Návazné cvičení pro pokročilejší žáky: pokládejte doplňující otázky k obrázkům – využijte pracovní list na zopakování a procvičení sloves walk, run, talk: „Who can…?“ Případně se ptejte na popis osob: „Who wears glasses? Who´s got long/short/no hair?“.

  • Písemné návazné cvičení pro pokročilejší: nechte žáky napsat ke každé postavě 1-2 věty popisující její vzhled.

Classroom Language:

Finish the sentences. Dokončete věty.
Can you spell the word? Umíš slovo vyspelovat (vyhláskovat)?
Can you write the word (on board/paper)? Dokážete napsat slovo (na tabuli/papír)?
Mime the word, please. Předveďte slovo, prosím.
Make two teams, please. Vytvořte, prosím, dvě družstva.
Who can run/walk/talk? Kdo umí běžet/chodit/mluvit?
Who wears glasses? Kdo má brýle?
Who´s got long/short/no hair? Kdo má dlouhé/krátké/žádné vlasy?
Describe the people in the pictures. Popište lidi na obrázcích.
Write the sentences. Napište věty.

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014