4.3 Who is who? / Kdo je kdo?
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

fotografie členů rodiny nebo vystřihané obrázky lidí z časopisů odpovídající věkově, pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), cousin, nephew, niece, aunt, uncle, old, young, long hair, short hair, tall, short, to wear glasses, adult, (young/school) child, elderly person, baby, teenager

Jazykové struktury:

Comparisons: The (grandmother) is older than the (grandchildren). The (son) is younger than the (mother). Who is older/younger?
Have got: The (mother) has got (a son).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte s dětmi slovní zásobu (členové rodiny a old, young, to wear glasses, long/short hair) – můžete použít rodokmen z lekce (4.1) nebo obrázky z časopisů.

Core Activity:

 • Představte žákům pracovní list a jejich úkol na své kopii – upozorněte žáky na volná místa pro jména jednotlivých členů rodiny. Společně určete první jméno jednoho člena rodiny - žáci mají za úkol jej určit podle vašeho popisu, např. „Eve is tall, she´s got long black hair, she is an adult and she isn´t wearing glasses.“ Poté žáky požádejte, aby vám ukázali (Eve) na pracovním listě.

 • Rozdejte pracovní listy a diktujte jména a popisy jednotlivých osob na pracovním listě:
  „Paul has got short black hair, he doesn´t wear glasses, he is a child and he has got a sister.“
  „Adam is tall, he has got short black hair and he wears glasses, he is an adult. He has got three children.“
  „Lucy has got short hair, she doesn´t wear glasses, she has got a brother and she is a child.“
  „George has got two daughters, he doesn´t wear glasses and he is an elderly man.“
  „Jacob has got a brother and a sister and he´s got short black hair and he doesn´t wear glasses, he is a young child.“
  „Emma is short, she has got short hair and she doesn´t wear glasses. She has got a sister and three children.“
  „Peter is short and he has got short hair, he doesn´t wear glasses, he´s got two children.“
  „Alice has got two daughters, she wears glasses and she is an elderly woman.“
  „Martin has got short black hair and he wears glasses, he is a child and he has got a brother and a sister.“
  „Carole has got long hair, she doesn´t wear glasses and she is a child. She has got two brothers.“

 • Nyní se ptejte kdo je starší, mladší, kdo má kratší/delší vlasy, kdo nosí brýle, atd.

Extension Activities:

 • Pro zopakování rodinných vztahů vyzvěte žáky, aby pro každého člena rodiny určili jeho vztah k ostatním. Napovídejte větami typu „George is Emma´s…„ (father), „George is Lucy´s…„ (grandfather).

 • Ptejte se na rodinu žáků a na rozdíly – kdo má dlouhé/krátké vlasy, kdo mladší/starší…

Classroom Language:

This is my (grandmother / granny). To je moje (babička).
My granny is older than my mum. Moje babička je starší než moje maminka.
I´m younger than my father. Jsem mladší než můj tatínek.
I have got shorter hair than my sister. Mám kratší vlasy než má sestra.
I wear glasses. Nosím brýle.
The father has got a daughter. Tatínek má dceru.
The mother has a son. Maminka má syna.
The grandmother has grandchildren. Babička má vnoučata.
Who is it? Kdo je to?
He has got short/long black hair. Má krátké/dlouhé černé vlasy.
He wears/doesn´t wear glasses. Nosí/nenosí brýle.
George is Emma´s… George je Emmin…

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014