Family and Differences

Návrat do Jazykové aktivity

4.1 Family Tree / Rodokmen

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: grandmother (granny), grandfather (grandpa), father (dad), mother (mom), sister, brother, children – son, daughter, cousin, aunt, uncle

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-01.pdf

4.2 Human Life Stages / Stádia lidského života

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: baby, young child, teenager, adult, (school) child, elderly person, to grow

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-02.pdf

4.3 Who is who? / Kdo je kdo?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), cousin, nephew, niece, aunt, uncle, old, young, long hair, short hair, tall, short, to wear glasses, adult, (young/school) child, elderly person, baby, teenager

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-03.pdf

4.4 Family Picture / Rodinná fotografie

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), cousin, nephew, niece, aunt, uncle, old, young, long hair, short hair, tall, short, to wear glasses, adult, child, baby, elderly person, blond/brown/black/grey hair, straight/curly hair, moustache, beard

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-04.pdf

4.5 Meet My Family / Seznamte se s mou rodinou

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), sister, brother, cousin, nephew, niece, aunt, uncle, long/short hair, black/brown/blond/red hair, straight/curly hair, blue/brown/green eyes

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-05.pdf

4.6 What Life Stage? / Jaké stádium života?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: baby, young child, teenager, adult, school child, elderly person, to grow, long/short/no hair, black/brown/blond/grey hair, to run, to walk, to talk, to wear glasses

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-06.pdf

4.7 Lost Children / Ztracené děti

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: baby, child, Mom, long/short/black/blond/brown/red hair, blue/ /brown/green eyes, tall, short, skirt, T-shirt, shirt, trousers, shorts, sweater, jacket, hat, glasses, to wear, to have got, son, daughter, on the right/left, at the top/bottom, in the middle

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-07.pdf

4.8 Situations / Situace

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: baby, young child, teenager, adult, school child, elderly (person), long/short/no/curly/straight hair, to run, to walk, to talk, to wear glasses, black/brown/blond/red/grey hair, pram

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-08.pdf

4.9 Make Your Friend / Vytvoř si svého kamaráda

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, angličtina
Doporučený ročník: 3,4,5
Časový nárok: 15 - 20 minut
Slovní zásoba: my friend, old, young, long / short / straight / curly / blond / black / brown / grey / no / red hair, tall, short, to wear glasses, adult, child, elderly person, blue/brown/green eyes, trousers, T-shirt, skirt, shorts

Připojený soubor: Připojený soubor: 04-09.pdf

Návrat do Jazykové aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014