9.1 Make Your Clock / Vyrob si hodiny
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, člověk a svět práce, matematika

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, nůžky, pastelky, patentky nebo nýtky (na spojení papírových dílů), jedny papírové hodiny dopředu sestavené (dopište na ciferník minuty – stačí po 5 min)

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

quarter, half, to get up, to go to school, to do homework, to eat breakfast/lunch/dinner, to go to bed, to begin, to end, when, 90°/ 180°/ 270° angle

Jazykové struktury:

Present Simple: When do you (get up)? I (get up) at (seven). When does it (the show) begin/end?
Saying Time: It´s a half past (ten). It´s a quarter to/past (ten).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka určování času – např. vezměte si své hodiny (sestavte si je dopředu), nastavujte různé časy a komentujte je: „What time is it?“ a odpovězte „It´s a….“, pokud váš komentář odpovídá realitě, žáci mají tlesknout („Clap if True“). Kdo tleskne i v opačném případě, vypadává ze hry.

 • Pro pokročilejší: nechte žáky, aby určovali, jaký čas nastavíte na hodinách – přidělujte body.

Core Activity:

 • Ukažte žákům své hodiny ještě jednou, zdůrazněte, že mají dokreslit ciferník a připnout ručičky k ciferníku ve vyznačených bodech.

 • Rozdejte pracovní listy, nůžky, patentky (nýtky) a pastelky. Nechte žáky vystřihnout ciferník a dokreslit minuty (stačí po 5 minutách). Poté si žáci vystřihnou i ručičky a připevní je patentkou na vyznačeném místě k ciferníku.

 • Nyní s hodinami dále pracujte – nejprve vždy skupinově, později můžete uspořádat soutěže družstev nebo jednotlivců:

  1. Zopakujte určování času – ukazujte hodiny s nastaveným časem a žáci jej slovně určují nebo naopak zadávejte čas a žáci jej nastavují na svých hodinách. Nakonec se mohou žáci navzájem úkolovat – rozdělte je do družstev a ta si budou navzájem zadávat úkoly určování času a nastavování hodin.

  2. Pokládejte žákům složitější otázky týkající se jejich denních aktivit: „When do you (get up)?“ Žáci čas jednak řeknou a zároveň nastaví na hodinách. Využijte slovesa, která žáci znají z hodin angličtiny.

  3. Pro pokročilejší: na hodinách mohou žáci ukazovat řešení složitějších slovních úloh – např. „Your Mom is at the theatre. The show started at 19:30 and it is 105min long. When does it end?“

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: vyrobené hodiny můžete využít i na procvičení geometrických úhlů: „Show the 90°, 180°, 270° angle.“ nebo opačně: „What angle is this?“

Classroom Language:

What time is it? Kolik je hodin?
It´s a (quarter past one). Je (čtvrt na dvě).
Sorry, you´re out of the game. Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry.
Clap if it´s true. Tleskni, pokud je to pravda.
Look at the clock. Podívejte se na hodiny.
Please, draw the minutes, cut the parts of the clock and pin it together with a press stud. Prosím, dokreslete minuty, vystřihněte části hodin a sešpendlete je dohromady patentkou.
When do you (get up)? Kdy se (vstáváš)?
Show the time on your clock. Ukažte čas na svých hodinách.
Your Mom is at the theatre. The show started at 19:30 and it is 105min long. When does it end? Maminka je v divadle. Představení začalo v 19:30 a je dlouhé 105 min. Kdy skončí?
Show the 90°, 180°, 270° angle. Ukažte úhel 90°, 180°, 270°.
What angle is this? Jaký je to úhel?
Make teams/pairs, please. Utvořte družstva/dvojice, prosím.

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014