Jazykové aktivity

Pro bezchybné zobrazení pracovních listů, prosím použijte program Adobe Reader.

In the classroom

V této kapitole se naučíte anglická pojmenování pro běžné školní a kancelářské pomůcky. Zároveň se naučíte, jak anglicky pozdravit a představit sebe i svého kamaráda.

In the town

V této kapitole se naučíte anglicky popsat cestu z jednoho bodu do druhého. Dále se naučíte několik anglických frází a výrazů potřebných k orientaci v mapě. V neposlední řadě si vyzkoušíte anglicky popisovat jízdní řád.

Shapes and Materials

V této kapitole se naučíte anglicky pojmenovat základní geometrické tvary a rozpoznávat je v různých předmětech běžně se vyskytujících kolem nás. Dále si zopakujete anglické číslovky 1-20 a některé měrné jednotky. V neposlední řadě se dozvíte anglické termíny pro jednotlivé druhy tříděných odpadů.

Family and Differences

V této kapitole se naučíte pojmenovat jednotlivé členy rodiny a jednoduše popsat jejich obličej, věk a oblečení. Při popisu využijete jak přivlastňovací zájmena, tak různá přídavná jména a jejich stupňování.

Food and Cooking

V této kapitole se naučíte anglicky popisovat, zda jsou potraviny a denní aktivity zdravé či nezdravé. Dále se naučíte anglicky popsat skladbu zdravého talíře včetně typických jídel, které by měl obsahovat. V neposlední řadě se naučíte anglické výrazy a spojení související s přípravou jídla a sestavíte jednoduchý recept.

Plants and Animals

V této kapitole se naučíte anglicky popsat, co zvířata jedí, kde žijí a jak se umí pohybovat. Dále se naučíte anglicky popsat části rostlin a stromů a v neposlední řadě se dozvíte nejdůležitější pravidla chování v národních parcích. V této kapitole si procvičíte různá modální slovesa.

Jobs and Work

V této kapitole se seznámíte s anglickými pojmenováními nejběžnějších profesí a naučíte se je jednoduše popsat pomocí jejich znaků a typických činností. Dále se dozvíte, jak vypadal svět práce ve středověku a naučíte se anglicky pojmenovat několik řetězců výroby včetně zpracovatelských závodů.

Shopping

V této kapitole se seznámíte s pojmenováním a vzhledem anglických peněz. Zároveň se naučíte anglická pojmenování různých druhů obchodů a výrobků, které se v těchto obchodech dají koupit. V neposlední řadě se naučíte pomocí trpného rodu popisovat, z jakých surovin jsou některé výrobky vyrobeny.

Daily Routines

V této kapitole se naučíte anglicky určovat čas a popisovat každodenní činnosti za pomoci přítomného času prostého. Zároveň se naučíte popisovat jednotlivá roční období a činnosti pro ně typické.

Health and Safety

V této kapitole se naučíte popisovat jednotlivé smysly a jejich funkci. Naučíte se také anglicky pojmenovat a popsat některá běžná onemocnění, zranění a nebezpečné situace. V neposlední řadě se za pomoci modálního slovesa „should“ naučíte zformulovat jednoduchou radu, jak se v těchto situacích zachovat.

Celebrations and Revision

V této kapitole se naučíte základní slovní zásobu pojící se s nejvýznamnějšími anglickými svátky. V aktivitách si zároveň zopakujete některá slovní spojení a výrazy z předešlých kapitol.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014